Pladur i Sostres

Formació de sostres, envans i trasdossats amb plaques de guix-laminat, Pladur

SOSTRES DESMONTABLES SOSTRES AÏLLANTS